Ansökningstiden förlängd till den 16 januari, 2018

Advanced Teacher Training, ATT (steg 3 i den professionella utbildningen i MBSR)

Är det här en kurs för dig?
Efter det här steget är du behörig att under handledning själv leda MBSR-grupper.

Syfte med kursen
ATT erbjuder dig en interaktiv lärande process som ger dig möjlighet att utforska relationen till dig själv och andra i en intensiv lärandemiljö. Du som deltagare uppmuntras till att bekanta dig med och utveckla kompetens inom en mängd didaktiska och experimentella inslag av kursplanen i MBSR, såsom:

 • Presenterande inslag
 • Guidning i meditation och yoga utövande
 • Reflektionsdialog och gruppdynamik
 • Förberedande av stödjande material

Innehåll

 • Omfattande utredning av grunderna i MBSR-kursplanen
 • Utförlig erfarenhet av hur MBSR undervisas
 • Utforskande av din identitet och integritet i undervisandet av MBSR
 • Förädling av ditt personliga meditations- och yogautövande som kan ge information om din fortsatta utveckling som lärare i MBSR
 • Integrering av MBSR-modellens nyckelprinciper som de kan implementeras i andra mindfulnessbaserade förhållningssätt och interventioner
 • Delaktighet i en pågående stödjande lärande gemenskap

Mål

 1. Diskutera kursplanen i MBSR och de teoretiska, filosofiska och pedagogiska grunderna
 2. Demonstrera, använda och tillämpa undervisningskompetens i MBSR
 3. Bedöma och diskutera hur agerande som växer fram ur våra tankar och känslor korrekt informerar eller förvränger vår förmåga att förstå oss själva och arbeta effektivt med andra
 4. Utveckla och demonstrera en oavbruten kapacitet för dynamisk stabilitet mitt i ovissa och mycket laddade situationer

Fakta om kursen
Omfattning: 8-dagars träningskurs i internatform.
Behörighet: Du har ett pågående eget utövande av meditation och kroppsmedvetenhet och är engagerad i att integrera mindfulness i ditt dagliga liv. Du har deltagit i ett 8-veckors MBSR-program hos någon behörig lärare. Du har deltagit i minst 2 lärarledda retreater i tystnad. Du har genomgått MBSR-practicum (steg 2) i lärarutbildningen. Du har professionell erfarenhet inom något eller flera av fälten hälso- och sjukvård, utbildning och/eller social förändring.
Datum: 6-14 februari, 2018. Sista dag för ansökan 21 december, 2017. förlängd till den 16/1-18.
Var: Syninge kursgård, Syninge 10110, 761 91 Norrtälje, tel 0175-60304, www.syningekonferens.se
Kursavgift: 19.900 kr exklusive moms. 50% rabatt för dig som tidigare deltagit i denna kurs.
Mat och logi under 8 dagar i enkelrum: 10.345 kr + moms (enl 2018 pris).
Lärare: Camilla Sköld och Anita Olsson.
Kursansvarig: Camilla Sköld.

Bokningsvillkor: Vi kommer att skicka en faktura som ska vara betald senast fyra veckor innan kursen startar. Har du inte betalt fakturan eller varit i kommunikation med oss kommer vi att ge din plats till någon på väntelistan. Du kan avboka din plats senast fyra veckor innan kursen startar och får hela kursavgiften tillbaka minus 20% i administrationskostnad. Bokar du av senare än fyra veckor före kursstart får du stå för hela kursavgiften. Fakturan kommer att skickas via vanlig post på den adress som du skrivit på ansökan eller meddelat oss.

Läs mer om stegen till lärarcertifiering här
– ATT-ansökan hittar du här
– ATT-CV hittar du här

Varmt välkommen!