Mindfulness Based Stress Reduction | MBSR, originalprogrammet skapat av Jon Kabat-Zinn, Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School i USA

Advanced Teacher Training, ATT erbjuder en interaktiv lärandeprocess som ger möjlighet att utforska relationen till sig själv och andra i en intensiv lärandemiljö.

Kursen genomförs under åtta dagar i följd när deltagarna får fördjupa sig i metodik, standards för utövande, specifika lärarkompetenser och pedagogiska tillvägagångssätt. Erfarenhetsbaserad inlärning förbättras genom att undervisa varandra och få feedback både från kurskamrater och erfarna lärare.  Deltagarna undervisar olika komponenter i kursplanen för att visa på kunskap och förmåga att leda andra genom programmet.

Du som deltagare uppmuntras till att bekanta dig med och utveckla kompetens inom en mängd didaktiska och experimentella inslag av kursplanen i MBSR, såsom:

 • Presenterande inslag
 • Guida mindfulnessövningar
 • Reflektionsdialog med infrågning ”inquiry”
 • Förberedande av stödjande material

Efter att ha genomgått ATT (fullständig närvaro krävs) är man behörig att erbjuda 8-veckors MBSR-grupper till en allmänhet.

Alla genomför själv-evaluering enligt Mindfulness-Based Interventions Teacher Assessment Criteria (MBI-TAC) och fortsätter sedan med handledning i grupp och individuellt.

Förutsättningar för ansökan till ATT

 • MBSR 8-veckors kurs eller motsvarande (via web, 5-6-dagars intensiv eller MBKT)  (steg 1)
 • MBSR  Practicum (steg 2)
 • Retreat nr 2 (av 4 som krävs för lärarcertifiering i MBSR)

Lärandemål

 • Studera i detalj metodik, teori och pedagogisk grund till MBSR-programmet
 • Beskriva lärarkompetenser enligt MBI-TAC med särskild tonvikt på tre kompetensdomäner: 1) täckning, organisation och takt, 2) förmedla kurstema genom interaktiv dialog, 3) hålla gruppen
 • Tillämpa kunskaper och färdigheter i att guida mindfulnessövningar såväl som didaktiska teman ur kursplanen
 • Integrera konsekvent och detaljerad feedback från varandra och från läraren i undervisningen av MBSR-komponenter
 • Analysera och demonstrera hur språket understödjer och ökar tydlighet i guidning och infrågande dialog
 • Identifiera och uttrycka MBSR-programmets användbarhet grundade i forskningsresultat

Kompetenser

 • Kunna tillämpa kunskaper och visa på färdigheter från MBSR-programmets kursplan
 • Kunna använda vidden av MBSR-programmets kompetenser och undervisningsfärdigheter såsom ”embodiment”, infrågande ”inquiry” dialog och hålla enskilda individer och gruppen i att möta utmaningar som en potential i mänsklig blomstring
 • Förmågan att vägleda andra i programmets olika mindfulnessövningar
 • Har utvecklat en ökad och mer hållbar stabilitet i osäkra och krävande gruppsituationer

Fakta
Omfattning: 8-dagars intensiv träningskurs i internatform.
Datum: 4-12 februari, 2020.
Var: Syninge kursgård, Syninge 10110, 761 91 Norrtälje, tel 0175-60304, www.syningekonferens.se
Kursavgift: 19.900 kr exklusive moms.
Mat och logi under 8 dagar i enkelrum: 10.345 kr + moms (enl. 2018 års pris).
Lärare: Camilla Sköld
Kursansvarig: Camilla Sköld.
Medlärare vid fler än 12 deltagare: Anita Olsson

Anita Olsson, med Dr, leg Psykolog, leg Psykoterapeut (KBT) och handledare. Hon har lärarcertifiering i MBSR och utbildar MBSR-lärare. Anita är också utbildad i Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT mot återfall i depression enligt Mark Williams. Hon har under många år gett grundläggande och legitimerande utbildning inom kognitiv psykoterapi (s.k steg 1 & 2) och är även utbildad i och har arbetat med Dialektisk Beteende Terapi, DBT enligt Marsha Linehan. Anita var den som tillsammans med sin kollega Angeli Holmstedt tog Jon Kabat-Zinn till Sverige första gången. Hon har utövat meditation i mer än 20 år.

Bokningsvillkor: Vi kommer att skicka en faktura som ska vara betald senast fyra veckor innan kursen startar. Har du inte betalt fakturan eller varit i kommunikation med oss kommer vi att ge din plats till någon på väntelistan. Du kan avboka din plats senast fyra veckor innan kursen startar och får hela kursavgiften tillbaka minus 20% i administrationskostnad. Bokar du av senare än fyra veckor före kursstart får du stå för hela kursavgiften samt kost & logi. Fakturan kommer att skickas via vanlig post på den adress som du skrivit på ansökan eller meddelat oss.

Sista dag för ansökan är tisdagen den 15 oktober, 2019

Läs mer om stegen till lärarcertifiering här
– ATT-ansökan hittar du här
– ATT-CV hittar du här

Varmt välkommen!