En föreläsning om hållbarhet, fokus och emotionell intelligens.

Föreläsningen riktar sig till dig som är intresserad av verktyg för att kunna leda och arbeta hållbart, effektivt, lustfyllt och fokuserat i det moderna arbetslivet. Google och SAP är två av de företag som sedan flera år beslutat sig för att ge medarbetare verktyg för hållbarhet, effektivitet, fokus och glädje. Fler än 20 000 medarbetare har deltagit i de här insatserna och några av resultaten är att 36% av deltagarna upplever minskad stress, 68% upplever att de har blivit mer effektiva och fått ökad arbetsglädje och på företagsnivå kan man se att sjukskrivningskostnaderna har minskat med 7%.

I föreläsningen utforskar vi och provar på tekniker samt verktyg som är utvecklade och skapade på Google tillsammans med de främsta forskarna och ledarskapsprofilerna i världen inom området. Det arbetet bedrivs numera av Search Inside Yourself Leadership Institute och under föreläsningen tittar vi på vad det är som gör de här insatserna så kraftfulla.

Fakta
När: Datum och anmälan här
Tid: kl 18 – ca 20
Var: Bondegatan 35
Pris: Gratis
Föreläsare: Mattias Lindroth

Mattias har ett förflutet som företagsledare, entreprenör och chef. Har drivit och lett företag med extrem tillväxt och arbetat inom stora internationella organisationer. Han har tydligt upplevt båda sidorna av arbetslivets press och glädje och vad det kan göra med oss. Mattias är utbildad inom marknadsföring, ekonomi och ledarskap. Bland annat vid Search Inside Yourself Leadership Institute, det institut som idag arbetar med Google, SAP, LinkedIn, American Express, Ford och Trivago mfl i USA med de här kunskaperna. Idag coachar han elitidrottare, utvecklar företagsledare individuellt, håller kurser och föreläsningar i ledarskap, hållbarhet, fokus och effektivitet för grupper.

Varmt välkommen!