Center for Mindfulness Sweden

Center for Mindfulness Sweden, CfMS intention är att odla medveten närvaro, medkänsla och främja altruism genom att erbjuda kurser och lärarutbildningar som håller högsta internationella standard, flera av dessa högkvalitativa mindfulness- och compassionfokuserade program har idag väldokumenterat empiriskt stöd som visats genom metaanalyser. Intentionen är också att erbjuda en miljö och ett sammanhang som stöttar denna träning.

Vår vision är att medvetenhetsträning och medkänsla ska anses lika viktig för hälsan som hälsosam kost och motion, samt att metoder för sådant utövande är allmänt tillgängliga och tillämpas inom sjukvård, skola, i fängelse och inom andra samhällsformer.

Vi verkar privat och samverkar med bland andra Karolinska Institutet sedan 2007 för att tillgängliggöra och sprida utövande, kunskap och visdom via utbildning och forskning.

Retreater Mindfulness Självmedkänsla Self Compassion

Camilla Sköld

GRUNDARE – OM OSSPODDAR MED CAMILLA
Kurser i Mindfulness MBSR Självmedkänsla Self Compassion

Kurser (samtliga kurser har även platser online)

I MINDFULNESS, INTERPERSONELL MINDFULNESS & SJÄLVMEDKÄNSLA
Gratis Drop In och Föreläsningar

Gratis Dropin & Föreläsningar

MINDFULNESS, MEDKÄNSLA & EMOTIONELLT LEDARSKAP
Retreater Mindfulness Självmedkänsla Self Compassion

Retreater

TYSTNAD VID HAVET, I SKOGEN & I STAN
Lärarutbildning Camilla Sköld Center for Mindfulness Sweden

Lärarutbildning sedan 2008

I MBSR, MBKT & MSC
Gratis Drop In och Föreläsningar

Ljudfiler

GRATIS GUIDADE MEDITATIONER – LJUDFILER I TIDER AV CORONAVIRUS!
Camilla i Meditationspodden Breathe In

Camilla i Meditationspodden Breathe In

AXEL WENNHALL OCH CAMILLA SAMTALAR OM MEDITATION OCH HJÄRNAN, LYSSNA…

Mindfully
Sveriges nya meditationsapp!

www.mindfully.nu
Camilla en av lärarna


Pandemic

Sing. Pray. Touch only those
to whom you commit your life.

Center down.
And when your body has become still,
reach out with your heart.

Know that we are connected
in ways that are terrifying and beautiful.

Know that our lives
are in one another’s hands.

Do not reach out your hands.
Reach out your heart.
Reach out your words.
Reach out all the tendrils
of compassion that move, invisibly,
where we cannot touch.

Promise this world your love—
for better or for worse,
in sickness and in health,
so long as we all shall live.

from poem by Lynn Ungar 3/11/20