Camilla leder retreat med Stephan Pende Wormland

Urban retreat om buddhistisk förankring i sekulära mindfulness
16-20/6, Stockholm & Online